KD-5384 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178?nr=1