KD-8448 I. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą: - neapmokestinamas dydis už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomų indėlių palūkanas ir palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur s
KD-8224 Klausimai ir atsakymai dėl GPM mokesčio, susiję su euro įvedimu: 1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodomi duomenys dokumentuose, pateiktuose (išrašytuose) nuo 2015-01-01? D O K U M E N T A S V A L I U T A 2014 metų mokestinio laikotarpio GPM deklaracija GPM308 Litais 2015 m. mokestinio laikotarpio, taip pat vėlesnių mokestini
KD-8328 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 9, 131, 17ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas NR. XII-1129, toliau – Įstatymas XII-1129) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo 1
KD-8089 GPM įstatymo sąvokos GPMĮ 2 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178:str2
KD-5889 1. Dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžių Padidintas mėnesio NPD. Nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vi
KD-5384 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178?nr=1
KD-8846 Žiūrėti pridedamą dokumentą. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 metų Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-2 straipsniu įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50453160e59111e7acd
KD-8456 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2018 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2017 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2016 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2015 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2014 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2013 metais Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 20
KD-8860 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad š. m. gruodžio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1705 (toliau — GPMĮ pakeitimo įstatymas). Dėl GPMĮ pakeitimo. GPMĮ pakeitimo