KD-4772 Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra juridiniams asmenims (Lietuvos ir užsienio vienetams) nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus: 1) faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; 2) valdžios ir privat
KD-4773 Jeigu fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame name yra tik registruota įmonė (naudojamas namo adresas), bet nevykdoma veikla, tuomet nelaikoma, kad toks namas yra perduotas naudotis juridiniam asmeniui ir toks turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas. NTMĮ 4 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1D
KD-4801 Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka: - įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą. Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti pvz., laidojimo paslaugoms, švietimo darbe, kitose veik
KD-4704 Už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka juridinis asmuo. Todėl, nepriklausomai nuo to, kad nekilnojamojo turto savininkas minėtą turtą naud
KD-7337 Jei žemės ūkio bendrovės daugiau kaip 50 proc. pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, nekilnojamojo turto mokesčio mokėti už vėjo jėgaines nereikia. NTMĮ 7 str. 2 d. 9 p. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF http://www.infolex.lt/ta/10082:str7
KD-4814 Mokesčių mokėtojai savo nekilnojamojo turto, kuris vertinamas masiniu būdu, mokestinę vertę gali sužinoti: VĮ „Registrų centras" interneto puslapyje. Nekilnojamojo turto savininkai - Registrų centro savitarnoje. atvykus į Registrų centro teritorinį padalinį ir užpildžius prašymą. Tais atvejais, kai norima sužinoti bendrosios jungtinės nuo
KD-4816 Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nekilnojamojo turto mokestis mokamas nuo VĮ Registrų centras nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Todėl jeigu bus keičiama nekilnojamojo turto paskirtis ir keisis nekilnojamojo turto vertinimo metodai, tai turės būti nustatoma nauja jo mokestinė vertė. Jei nekil
KD-6254 Nauja nekilnojamojo turto mokestinė vertė turės būti nustatoma iš naujo, atlikus to turto kapitalinį remontą, atnaujinimą, ar rekonstrukciją (pasikeitus nekilnojamojo turto plotui ar kitiems kadastriniams rodikliams). Nekilnojamojo turto mokestis pagal naują mokestinę vertę turi būti pradedamas skaičiuoti nuo kitų metų, einančių po metų,
KD-4829 Mokesčio mokėtojo (fizinio ar juridinio asmens) prašymu VĮ Registrų centras Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka parengia Nekilnojamojo turto registro išrašą arba pažymą (raštą), kuriame nurodoma nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Fiziniams asmenims jų prašymu nekilnojamojo turto registro išrašai vie
KD-4830 Nekilnojamojo turto mokėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) teikiant Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją AVMI, pažymos apie nekilnojamojo turto mokestinę vertę pridėti nereikia. NTMĮ 11 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF http://www.infolex.lt/ta/10082?ref=2
KD-4823 Mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė. Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato VĮ „Registrų centras". NT vertinamas masiniu vertinimo būdu arba atkuriamosios vertės (kaštų) metodu. Masinio vertinimo būdas taikomas: - komercinio naudojimo (administracinių, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydym
KD-4831 Mokesčio mokėtojų (NTM įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais - nekilnojamojo turto savininkų) skundai dėl turto vertintojo nustatytos NT mokestinės vertės pateikiami turto vertintojui per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo. Šiuos skundus turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per
KD-4798 Jeigu gyventojai jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduos naudotis juridiniam asmeniui, tai nekilnojamojo turto mokestį už tokį turtą privalės deklaruoti ir sumokėti minėti juridiniai asmenys. Jeigu fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančiuose gyvena
KD-6005 Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos priedų laukelių pildymą reglamentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007-05-29 įsakymas Nr. VA-40 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo". VMI prie FM v
KD-4927 Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka už jiems neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą nekilnojamojo turto dalį, nuosavybės teise priklausančią fiziniams asmenims. Perėmus dalį NT, mokestis yra mokamas ne už visą NT, o tik už perimtą NT dalį, todėl apskaičiuojant apm
KD-4880 Deklaracijos neprivalo teikti tokie juridiniai asmenys: - kurių NT pagal NTMĮ 7 straipsnio 2 dalį yra neapmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu, - kai NT statyba nėra užbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir NT yra faktiškai nenaudojamas, - už NT, kuris sukurtas ar įgytas valdžios ir privataus subjektų partn
KD-4768 Juridiniai asmenys (taip pat ir užsienio valstybių juridiniai asmenys) nekilnojamojo turto mokestį moka: už jiems nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Lietuvoje. už įsigytą turtą (arba jo dalį) pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas. už įsigytą turtą (arba jo dalį) pagal pirkimo –
KD-5648 Akmenės r., Alytaus m., Alytaus r., Anykščių r., Birštono, Biržų r., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kalvarijų, Kauno m., Kauno r., Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Kelmės r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Kupiškio r., Lazdijų r., Marijampolės, Mažeikių r., Molėtų r., Nering
KD-7937 Žr. pridedamus dokumentus. Pastaba. Molėtų, Rokiškio ir Trakų r. savivaldybėse taikomas minimalus 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nes sprendimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2012 metams iki 2011 m. birželio 1 d. nebuvo priimtas. Sprendimai dėl 2012 m. NT tarifų Akmenė–Neringa.zip Sprendimai dėl 2012 m.
KD-7935 Žr. pridedamus dokumentus. Pastaba. Kėdainių, Molėtų, Rokiškio ir Šilutės r. savivaldybėse taikomas minimalus 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nes sprendimas dėl 2013 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo iki 2012 m. birželio 1 d. nebuvo priimtas. Sprendimai dėl 2013 m NT tarifų.zip
KD-8101 Žr. pridedamus dokumentus. Pastaba. Rokiškio r. savivaldybėse taikomas minimalus 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nes sprendimas dėl 2014 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo iki 2013 m. birželio 1 d. nebuvo priimtas. Sprendimai dėl 2014 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014-07-12
KD-4795 Nuo 2020-01-01 Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,5 iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės (nuo 0,3 iki 3 procento taikomas iki 2019-12-31). Nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniams (patalpoms),
KD-4811 Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mokesčio mokėtojams sumažinti NTM arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti. Todėl NTM mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) gali kreiptis į savivaldybių tarybas pagal NT buvimo vietą dėl atleidimo nuo NTM arba jo sumažinimo. NTMĮ 7 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TA
KD-4800 Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį pagal NTM įstatymo 3 straipsnį moka juridinis asmuo: 1) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ar jų atstovybių nekilnojamasis turtas; 2) valstybės ar savivaldybių nekilnojamasis turt