KD-4772 Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra juridiniams asmenims (Lietuvos ir užsienio vienetams) nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus: 1) faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka; 2) valdžios ir privat
KD-4773 Jeigu fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame name yra tik registruota įmonė (naudojamas namo adresas), bet nevykdoma veikla, tuomet nelaikoma, kad toks namas yra perduotas naudotis juridiniam asmeniui ir toks turtas nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas. NTMĮ 4 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1D
KD-4704 Už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotarpiu moka juridinis asmuo. Todėl, nepriklausomai nuo to, kad nekilnojamojo turto savininkas minėtą turtą naud
KD-4757 Nekilnojamojo turto mokestį moka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinis asmuo, bet kokia užsienio valstybės organizacija, pagal Lietuvos Respublikos ar šios užsienio valstybės įstatymus pripažįstama teisės subjektu, t. y. bet kokie užsienio vienetai, įskaitant
KD-8770 NTM mokėtojai yra visi fiziniai asmenys (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai ), kurie NTM moka už visą jiems nuosavybės teise priklausantį arba jų įsigyjamą NT, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus: 1) juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis NT (arba jo
KD-7569 Fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendrai vertei, viršijus 220 000 eurų, viršijanti dalis nuo 2015-01-01 apmokestinama 0,5 procento ne
KD-4768 Juridiniai asmenys (taip pat ir užsienio valstybių juridiniai asmenys) nekilnojamojo turto mokestį moka: už jiems nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį Lietuvoje. už įsigytą turtą (arba jo dalį) pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas. už įsigytą turtą (arba jo dalį) pagal pirkimo –