KD-4811 Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mokesčio mokėtojams sumažinti NTM arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti. Todėl NTM mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) gali kreiptis į savivaldybių tarybas pagal NT buvimo vietą dėl atleidimo nuo NTM arba jo sumažinimo. NTMĮ 7 str. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TA
KD-7562 Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį pagal NTMĮ 3 straipsnį moka fizinis asmuo: 1) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai. Nuo 2018 metų nekilnojamas turtas, naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, apm
KD-4804 Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka: - įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą. Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti, pvz., žemės ūkio veikloje, laidojimo paslaugoms, švietim
KD-4800 Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį pagal NTM įstatymo 3 straipsnį moka juridinis asmuo: 1) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ar jų atstovybių nekilnojamasis turtas; 2) valstybės ar savivaldybių nekilnojamasis turt