Nr. (18.18-31-1)-RM-2281 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) nuostatų taikymą tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdantis fizinis asmuo tuo pačiu yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos
(18.18-31-1)-R-1215 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina nuo 2010-01-01 įsigaliojusių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 2 str. 34 dalies ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; t
Nr. (18.18-31-1)-RM-2758 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (tol