(18.18-31-1E) RM-7488 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) atsižvelgdama į tai, kad nuo 2016 m. sausio l d. pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1
(18.18-31-1E) RM-12181 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas dėl galutinai išvykstančių iš Lietuvos asmenų pajamų deklaravimo ir į Lietuvą sugrįžusių gyventojų tapimo nuolatiniais Lietuvo
(18.17-31-1) RM-12910 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi atsakymo projektą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsako į Lietuvos miško savininkų asociacijos pateiktus klausimus: Klausimas 1. Ar gali miško savininkai, kurie nesiverčia individualia veikla ir n
(18.4-31-2 E) RM-12180 DĖL BŪSTO NUOMOS PASLAUGŲ APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIAIS 2016-05-02
(18.18-31-1E)RM-2496 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl gyventojų turto ir (ar) gautų pajamų deklaravimo 2016 metais. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMO. Ar jau galima deklaruoti turtą ir kas tai turi padaryti? Turtą deklaruoti galima jau nuo 2016 m. sausio 1 d., būtina – iki 2016 m. gegužės 2
(18.18-31-1E) RM-2415 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2015 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos. 1. FP pardavim
(18.18-31-1E) RM-2547 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2015 metais gyventojų gautos palūkanos: 1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau ― GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant ir
(18.18-31-1E)-RM-988 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu: Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas nuo 2014 m. sausio 1 d.
(18.18-31-1E)RM-1785 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildydama VMI prie FM 2015-12-17 rašte Nr. (18.18-31-1)RM-27154 pateiktą informaciją, paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 28 punkto nuostatų taikymą apskai
(18.18-31-1)-R-2528 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085; toliau – GPMĮ) 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimo principus, įsigaliojus 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų moke
(18.18-31-1)-R-374 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau - NPD) su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms galės prisitaikyti ir susigrąžinti per daug išskaičiuotą pajamų mokestį, p
(32-42-31-1E) RM-2711 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojai) galimybes pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2015 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų. G
(18.18-31-1E) RM-4554 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina dėl valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių veiklos priskyrimo individualiai veiklai: Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta, kad valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organa
(18.18-31-1)-R-1215 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina nuo 2010-01-01 įsigaliojusių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) 2 str. 34 dalies ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; t
(18.17-31-1)-R-5902 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išnagrinėjusi Jūsų paklausimą dėl galimybės gyventojui pasinaudoti būsto paskolos lengvata, paaiškina. Iki 2008 m. gruodžio 31 d. galiojusioje Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085, toliau - GPMĮ) 21 str. 3 dal
(18.18-31-1E) RM-3283 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2016 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos. 1. FP pardav
(18.18-31-1E)RM-3497 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad iki 2017 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir gautas pajama
(18.18-31-1)RM-26775 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip apskaičiuojamas ir deklaruojamas pajamų mokestis nuo grąžintinų neišmokėto darbo užmokesčio dalių, išmokėtinų pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėš
(18.2-31-2) -RM-8889 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl fizinio asmens gautų išmokų, nutraukus darbo sutartį ( įskaitant ir išmokų, gautų pagal sutartis, kuriose susitariama nekonkuruoti) apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), gyventojų pajamų ir pelno mokesčiu. Šis
(32-42-31-1)-RM-4003 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojai) galimybių pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2014 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gau
Nr. (18.18-31-1)-RM-2758 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (tol
(18.18-31-1)RM-1003 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka ir kada galima iš gyventojo gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų atimti AB banko Snoras (toliau ― banko Snoras) akcijų įsigijimo kainą bei kada Lietuvos vieneto dėl
(32-42-31-1)-RM-2694 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl gyventojų 2014 m. turėto turto ir (ar) gautų pajamų deklaravimo tvarkos 2015 metais. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMO Ar jau galima deklaruoti turtą ir kas tai turi padaryti? Turtą deklaruoti galima jau nuo š. m. sausio 1 dienos. Šiuo t
(32.42-31-1) RM-20794 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, informuoja, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimui Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", pagal kurį minimali mėnesinė alga (toliau ― MMA) padidinta iki 325 eurų, 2016 metų mini
(32-42-31-1)-RM-14021 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Vidaus pajamų tarnybos pareigūnai nepildo ir netvirtina Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskai