(18.18-31-1E)RM-2998 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip ir kam gali būti paskirta pajamų mokesčio dalis nuo gyventojų 2016 m. gautų pajamų. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo kalendoriniais m
(18.18-31-1 E)RM-3359 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2016 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gau
(18.18-31-1E)RM-3497 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad iki 2017 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą ir gautas pajama
(18.18-31-1 E) RM-3361 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2016 metais gyventojų gautos palūkanos: 1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau ― GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant ir
(18.18-31-1)RM-26775 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip apskaičiuojamas ir deklaruojamas pajamų mokestis nuo grąžintinų neišmokėto darbo užmokesčio dalių, išmokėtinų pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėš
(18.2-31-2) -RM-8889 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl fizinio asmens gautų išmokų, nutraukus darbo sutartį ( įskaitant ir išmokų, gautų pagal sutartis, kuriose susitariama nekonkuruoti) apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), gyventojų pajamų ir pelno mokesčiu. Šis
(32-42-31-1)-RM-4003 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojai) galimybių pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2014 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gau
(18.18-31-1) RM- 13839 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) papildydama 2015-02-19 raštu Nr.(18.18-31-1) RM-2758 pateiktą paaiškinimą „Dėl 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestini
(18.3-31-2) RM-22827 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), atsakydama į Anykščių regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) rašte pateiktą klausimą, ar Direkcijos vykdomas valstybinio parko lankytojų bilietų platinimas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) objektas, paa
Nr. (18.18-31-1)-RM-2758 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (tol
(18.2-31-2) RM-18964 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 878 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų
(18.18-31-1)RM-1003 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka ir kada galima iš gyventojo gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų atimti AB banko Snoras (toliau ― banko Snoras) akcijų įsigijimo kainą bei kada Lietuvos vieneto dėl
(18.2-31-2) RM-28202 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato (toliau – Komisijos tarnybos) 2015 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr.7528/15/TAXU dėl Tarybos direktyvos 2006/112/EB ir Reglamento (ES) Nr.282/2011
(32-42-31-1)-RM-2694 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl gyventojų 2014 m. turėto turto ir (ar) gautų pajamų deklaravimo tvarkos 2015 metais. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMO Ar jau galima deklaruoti turtą ir kas tai turi padaryti? Turtą deklaruoti galima jau nuo š. m. sausio 1 dienos. Šiuo t
(32.42-31-1) RM-20794 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, informuoja, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimui Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", pagal kurį minimali mėnesinė alga (toliau ― MMA) padidinta iki 325 eurų, 2016 metų mini
(32-42-31-1)-RM-14021 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Vidaus pajamų tarnybos pareigūnai nepildo ir netvirtina Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskai
(18.2-31-2) RM-24972 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į gaunamus paklausimus iš mokesčių mokėtojų dėl prievolės tikslinti/ netikslinti PVM sąskaitas faktūras ir PVM deklaracijas tuo atveju, kai buvo neteisingai taikytas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas st
(18.2-31-2) RM-25144 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teikia paaiškinimą dėl nepriklausomų keleivių vežimo paslaugų teikėjų (fizinių asmenų), besinaudojančių „Uber" paslaugomis, teikiamų keleivių vežimo paslaugų mokestinių prievolių. Dėl individualios veiklos įregistravimo Lietuv
(18.2-31-2) RM-25356 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad patikslinamas kartu su 2015-10-20 VMI prie FM raštu Nr. (18.2-31-2) RM-22410 išleisto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d
(18.2-31-2) RM-24660 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), pateikia statybos darbų sąrašą, kuris buvo papildytas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos VMI prie FM pateiktą papildomą informaciją. Viršininko pavadutoja Vilma Vildžiūnaitė 20
Nr. (18.18-31-1)-RM-3380 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos palūkanos: 1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatym
(18.2-31-2) RM-19410 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl fizinio asmens gauto autorinio atlyginimo už sukurtą tarnybinį išradimą apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) ir pajamų mokesčiu. Šis paaiškinimas suderintas su Finansų ministerija (Finansų ministerijos 2015-
(18.2-31-2 E) RM-6753 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandė
(18.18-31-1E) RM-7850 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017
(32.42-31-1E)RM-8048 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2018 m. žemės sklypų vidutinės rin