(18.32-31-1E) RM-14696 VMI prie FM, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, teikia paaiškinimą apie Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų taikymo ypatumus dažniausiai pasitaikančiais privačių subjektų (toliau – PS) sudarytų su viešuoju subjektu partnerystės (toliau – VPSP) projektų sutarči
KD-5883 Konsulinis mokestis imamas už: 1) asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą; 2) prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos ar joms prilyginto dokumento išdavimo ar atsisakymo išduoti priėmimą (toliau – už prašymų išduoti vizas nagrinėjimą); 3) dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl
KD-5886 Konsulinis mokestis neimamas už: 1) leidimo parvežti mirusiojo palaikus į Lietuvą išdavimą; 2) asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą ir kitus grįžimo į Lietuvos Respubliką atvejais būtinus konsulinius veiksmus (dokumentų legalizavimą, konsulinių pažymų išdavimą, civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą, atliekamus notarinius v
KD-5885 Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994-11-16 nutarimu Nr. 1135. Konsulinis mokestis yra ne mažesnis kaip 2 eurai ir ne didesnis kaip 500 eurų. Konsulinio mokesčio dydis nustatomas eurais be centų. Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į: 1) išlaidas, kurias patiria Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldy