KD-5885 Konsulinio mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994-11-16 nutarimu Nr. 1135. Konsulinis mokestis yra ne mažesnis kaip 2 eurai ir ne didesnis kaip 500 eurų. Konsulinio mokesčio dydis nustatomas eurais be centų. Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į: 1) išlaidas, kurias patiria Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldy