KD-6103 Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai). 2012.02.03 MAĮ 16 str. 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519:str16