KD-7012 Kai žemę paveldi įpėdinis, kuris negali turėti nuosavybės teisės į žemę (t. y. kai ją paveldi gyventojas, nesantis Lietuvos Respublikos piliečiu), jis įgyja teisę tik į pinigų sumą, gautą pardavus paveldėtą žemę. Žemė tokiais atvejais pagal įpėdinio pateiktą paveldėjimo teisės liudijimą yra parduodama įpėdinio nurodytam pirkėjui arba aukc
KD-6034 1. Mokesčiu neapmokestinama: 1) vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas; 2) vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas; 3) nuo 2015-01-01 paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 tūkst. eurų (iki 2014-12-31 – 10 tūks
KD-2138 Užsienio valstybėse paveldimo turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Kartu su AVMI teikiama užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija turi būti pateikiami ir užsienio valstybėje paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai: paveldėjimo teisės dokumentai, palikimą tvarkiusio advokato, palikimo administratori
KD-6055 Lietuvoje mokėtinas paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas neatsižvelgiant į tai, ar užsienio valstybėje toks ar analogiškas mokestis buvo sumokėtas, ar ne. Paveldimo turto dvigubas apmokestinimas panaikinamas užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumą įskaitant į Lietuvoje mokėtino paveldimo