KD-6048 NETEKO GALIOS 2018-06-12 Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje taikomas: a) cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo pertekliui, pagamintam bet kuriais prekybos metais, išskyrus į kitus metus perkeltą kiekį, priskirtą kitų prekybos metų kvotinei produkcijai; b) pramoninio cukraus, pramoninės izogliukozės ir pramoninio inulino sirupo kiekiu