KD-5662 Teisės aktas, reglamentuojantis PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisykles Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-131 Prašymo išduoti PVM sertifikatą pateikimas PVM mokėtojas, pageida
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-4621 Prašymo įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro / papildyti / keisti registrinius duomenis FR0388 formos pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002-06-26 įsakymu Nr.178. 2013.10.02 PVMĮ 76 str. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documen
KD-4618 Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą jokių papildomų dokumentų pateikti neturi, išskyrus atvejus, kai: Prašymą (FR0388 forma) pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas
KD-4652 Nuo 2014-06-30 Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys, fiziniai asmenys ir investiciniai fondai prašymo FR0388 formą įregistruoti juos PVM mokėtojais turėtų pateikti: Privalomas registravimas Savanoriškas registravimas Nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre
KD-4658 Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys ar jų duomenys, PVM mokėtojas privalo pateikti Prašymo FR0388 formą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir / ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis. Jeigu pasikeičia registriniai ir /ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokė