KD-4700 Pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, parduodant prekes pakuotėse, kurioms taikoma pakuočių užstato sistema, pačių pakuočių nuosavybės teisė prekių pirkėjui neperduodama, tos pakuotės lieka gamintojo ar importuotojo nuosavybėje. Užstatas už stiklinę tarą yra garantija, kad pakuotė bus grąžinta, todėl ši pakuotė nel
KD-4702 Gamintojui ar importuotojui grąžintina tara (alaus buteliai) buhalterinėje apskaitoje gali būti registruojama kaip trumpalaikis arba ilgalaikis turtas. Priskyrus tarą ilgalaikiam turtui, butelių dūžis negali būti laikomas natūralia netektimi, nes pagal PMĮ 23 str. natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių sumažėjimas. Kadan
KD-4931 Kai Lietuvos vienetas pasirenka taikyti pinigų apskaitos principą, tai pajamas jis turi pripažinti pagal faktišką pajamų gavimo momentą. Faktišku pajamų gavimo momentu laikomas sumokėjimo pinigais, atsiskaitymo natūra (mainais į kitas prekes, paslaugas ar kt.), įsipareigojimų perdavimo arba kitokio atsiskaitymo už patiektas prekes, atliktus