KD-8626 Valstybių narių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas 2016-10-27
KD-3061 PVM ATSKAITOS TIKSLINIMAS.pdf
KD-3074 MOKESTINIO LAIKOTARPIO PVM DEKLARACIJOS FR0600 FORMOS UŽPILDYMAS
KD-3055 TRUMPI PAAIŠKINIMAI, KAIP PILDYTI PVM DEKLARACIJĄ.pdf
KD-3072 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-3071 NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-7532 KREDITINIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ (ĮSKAITANT DEBETINIUS DOKUMENTUS) IŠRAŠYMAS.pdf
KD-3086 ASMENŲ, KURIE NĖRA REGISTRUOTI PVM MOKĖTOJAIS, PVM PRIEVOLĖS.pdf
KD-3085 AVANSO APMOKESTINIMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU.pdf
KD-3063 PRIEVOLĖ PIRKĖJUI APSKAIČIUOTI ĮSIGYTŲ IŠ UŽSIENIO PREKIŲ IR PASLAUGŲ PVM.pdf
KD-8626 Valstybių narių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas
KD-3057 SU VERSLU SUSIJUSIŲ DOVANŲ IR PREKIŲ PAVYZDŽIŲ APMOKESTINIMAS PVM.pdf
KD-3062 PVM ATSKAITA.pdf
KD-3059 Leidinys_PVM_SASKAITU_FAKTURU_REKVIZITAI_IR_PRIEVOLES,_SUSIJUSIOS_SU PVM.pdf
(18.2-31-2 E) RM-2890 Klausimai ir atsakymai dėl dovanų kuponų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu.
KD-3075 LR ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS DĖL PREKIŲ ĮSIGIJIMO IŠ KITOS ES VALSTYBĖS NARĖS
KD-4951 PELNO NESIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI.pdf
(18.2-31-2 E) RM-21775 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, informuoja, kad parengė leidinį „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose". Leidinio tikslas – suteikti daugiau teisinio aiškum