KD-8517 Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM sąskaitos faktūros registruojamos pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą, t. y. tokios PVM sąskaitos faktūros duomenys turės būti registruojami ir teikiami VMI su 2017 m. sausio mėnesio registro duomenimis. 2016-09-26 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA
KD-8516 Teikiant PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis nereikės nurodyti informacijos apie prekių kiekius, matavimo vienetus ir prekių kodus. 2016-09-26 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http:
KD-8555 Bus teikiama tik rinkmenos antraštinė dalis arba portale sukuriamas gaunamų ir / ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras ir pateikiamas be PVM sąskaitų faktūrų duomenų (t. y.: pateikiamas tuščias registras). 2016-09-27 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGI
KD-8551 PVM sąskaitų faktūrų registre nurodomi tokie duomenys (įskaitant PVM sumą), kokie yra įrašyti PVM sąskaitoje faktūroje, neatsižvelgiant į tai, kad prekės skirtos reprezentacijai. Todėl PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma visa PVM suma (išskaidyta pagal PVM klasifikatorių), neatsižvelgiant į tai, kad atskaitoma ne visa PVM sąs
KD-8584 Pagal VMI prie FM viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 patvirtintų taisyklių priedą (toliau - Taisyklių priedas), kuriuo reglamentuotas i.SAF rinkmenos aprašymas, VATRegistrationNumber elementui nurodytas privalomumas ** (dvi žvaigždutės), elemento pildymo paaiškinimas: „Nurodomas pardavėjo PVM mokėtojo kodas su prefiksu (pild
KD-8590 Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą (įskaitant supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą (PVM įstatymo 79 straipsnio 13 dalis)), kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema" (PVM įstatymo 14 straipsnio 9 dalis), gali registruose tvarkyti bei VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laiko
KD-8558 PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. Įmonė, turinti filialą užsienio valstybėje, turi teikti tik tų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, kurias išrašo kaip Lietuvos PVM mokėtojas (su lietuvišku PVM mokėtojo kodu). Registrų duomenų ne
KD-8548 Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi. 2016-09-25
KD-8519 Tokiu atveju įmonė į gegužės mėnesio gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą turi įtraukti iš ūkininko gautą PVM sąskaitą faktūrą, nurodydama, kad taikoma „Pinigų apskaitos sistema". O teikdama liepos mėn. registrų duomenis įmonė gali (bet tai nėra privaloma) įtraukti apmokėjimo duomenis nurodydama, kad atsiskaito pagal 2017 m. gegužės mėn.
KD-8520 Kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai gauna/išrašo vieną (bendrą) PVM sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į Gaunamų /Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita fa
KD-8549 Neprivalo. Tačiau, jeigu registruos PVM sąskaitas faktūras registre ir teiks VMI, tai nebus laikoma klaida. Tokiu atveju i. SAF rinkmenos aprašymo 3.2.1.8.1.2 TaxCode (Mokesčio kodas) elemento reikšmės užpildymui bendrovė turėtų naudoti PVM klasifikatoriaus kodą PVM100. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas kitos ES valstybės PVM tarifas ir
KD-8557 Mokestinio laikotarpio registrą gali sudaryti neribojamas kiekis rinkmenų. Kiekvienos rinkmenos elemente „Rinkmenos dalis" turi būti nurodomas rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (Rinkmenos dalis - 1.9 elementas PartNumber). Jeigu pateiktą to mokestinio laikotarpio registrą sudaro kelios rinkmenos (pvz.: pateiktų rinkmenų 1.9 eleme
KD-8547 Apmokestinamoji vertė ir PVM suma turės būti teikiama tik eurais. 2016-09-26 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO http://www.infolex.lt/ta/71795?nr=12 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5
KD-8565 Kokius duomenis reikia nurodyti: Atsakymas Laukelyje „Registracijos kodas", jei kita sandorio šalis yra užsienio įmonė Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas), pildomas tuo atveju, jei tiekėjas neturi PVM mokėtojo kodo (PVM sąskaitoje faktūroje nenurodytas). Laukelyje „Tiekėjo identifikacinis numeris (kodas)" turi būti nurodomas mokesči
KD-8559 Taip, reikia nurodyti visų tikslinamų PVM sąskaitų faktūrų duomenis. Jeigu debetinėje ar kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje nėra nurodyta tikslinama PVM sąskaita faktūra, tuomet registruose šie duomenys gali būti nepildomi. 2016-09-27 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAI
KD-8562 Ar sistemoje bus rodoma klaida, jei: Atsakymas apie vieną PVM sąskaitą faktūrą duomenys to paties mokestinio laikotarpio rinkmenose bus pateikti du kartus Jei apie vieną PVM sąskaitą faktūrą rinkmenose, teikiamose už tą patį mokestinį laikotarpį, duomenys bus pateikiami du kartus, sistemoje bus matomas pranešimas apie galimai susidublia
KD-8599 Kadangi įkėlus bet kokio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) automatiškai sukuriami abu to mokestinio laikotarpio registrai (gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų), tai nors ir keliamos skirtingo duomenų tipo rinkmenos, identifikatoriai (rinkmenos dalies - 1.9 elementas PartNumber) turi būti unikalūs (t. y. skirtingi) tame mokestiniame lai
KD-8583 XML rinkmenoje neturintys reikšmės , , , elementai pildomi xsi:nil="true". Tokiu atveju elementas XML rinkmenoje turėtų atrodyti taip: t. y. nurodoma, kad reikšmės nėra (elemento reikšmė yra NULL). Jei reikšmė pateikiama, jai galioja ISAFDateType3 tipe apibrėžti datos apribojimai. Elementas su nurodyta data atrodytų taip (geltonai paž
KD-8600 Kadangi įkėlus bet kokio duomenų tipo rinkmeną (F, P, S) automatiškai sukuriami abu to mokestinio laikotarpio registrai, šiuo atveju sistema traktuos, kad įkelta viena rinkmena, kurios PartNumber „SANDELIS", o įkėlus antrąją rinkmeną sistema supras, kad tikslinami pirmosios rinkmenos duomenys, ir pirmosios duomenys bus pašalinami, o aktua
KD-8591 Pagal šiuo metu galiojantį i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašą (XSD versija i.SAF1.1) ši vieta atrodo taip: t. y. jei nėra nuorodų, References elementas privalo būti, bet gali būti tuščias. Pildymo pvz.: arba Jei nuorodų yra, jos būtų aprašomos taip (geltonai pažymėtas tekstas yra pildomi duomenys-pavyzdžiai): 123
KD-8561 PVM klasifikatoriaus kodų naudojimo pavyzdžiai 2016-09-27 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ TVARKYMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D14A4D66D5 http://www.infolex.lt/ta/71795?nr=12
KD-8623 To paties mokestinio laikotarpio gali būti sukuriamas tik vienas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir vienas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras. Jeigu rengiamame ar pateiktame registre nustatoma klaidų, reikia tikslinti to mokestinio laikotarpio registrą, o ne kurti naują. 2016-10-21 VMI prie FM viršininko 2016-09-28 įsakymas Nr. VA-119 D
KD-8650 Pradėjus analizuoti gautus duomenis buvo pastebėta, kad Pagrindinėje duomenų byloje (MasterFile) duomenys ne visada būna tvarkingi. Pasitaiko, kad vienam klientui gali būti suteikti keli ID, arba tas pats ID suteikiamas keliems klientams, tad pagal CustomerID ir/ar SupplierID neįmanoma tiksliai identifikuoti pirminių dokumentų (PVM sąskai
KD-8563 VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 patvirtintose taisyklėse numatyta, kad apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip pirkėjas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti iš Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas fak
KD-8625 Mokesčių mokėtojas, vykdantis ekonominę veiklą, privalo teikti važtaraščių duomenis (taisyklių 11.5 papunktis), jeigu bendra atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos pri