KD-1976 Tam, kad laiku būtų įregistruotas į PVM mokėtojų registrą, apmokestinamasis fizinis asmuo teritorinei AVMI turėtų pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribos viršijimo momento. Priešingu atveju, nors dėl pavėluoto prašymo pateikimo fizinis asmuo bus pavėluotai įr
KD-4649 Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių ir fizinių asmenų, kurie Lietuvoje pradeda vykdyti ekonominę veiklą, t. y. tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, ar jau tokią veiklą vykdo, registravimą PVM mokėtojais reglamentuoja: Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71, 711, ir 72, 75 straipsniai; Valstybinės mokesčių i
KD-7665 Kiekvienas iš šių asmenų (advokatų), laikomi kontroliuojančiais 2 juridinius asmenis (profesinę bendriją ir UAB) pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 3 dalies 3 punktą, t. y. kiekvienas iš advokatų faktiškai kontroliuoja advokatų profesinės bendrijos ir UAB priimamus sprendimus, t. y. atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas iš jų turi 50 procentų
KD-7365 Fizinio asmens parduodami nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai (pvz., žemė ar kitas nekilnojamas turtas) PVM objektu tampa tik tokiu atveju, jeigu PVM tikslais laikoma, kad fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą. Fizinio asmens sudaromi sandoriai laikomi ekonomine veikla tuomet, kai tokiems sandoriams būdingas tam tikras tęstinumas ir atsi
KD-3968 PVM mokėtoju yra registruojamas toks fizinis asmuo, kuris: - vykdo individualią veiklą, išskyrus tuos asmenis, kurie nuo 2012-01-01 verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą, - užsiima savarankiška kūryba, pvz., dailininkai, rašytojai, kompozitoriai ir kt., - vykdo profesinę veiklą, pvz., advokatai, notarai, teismo antstoliai, g
KD-7366 Fizinio asmens vykdoma nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma yra PVM objektas. Tačiau pagal PVM įstatymo 31 straipsnio nuostatas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma PVM neapmokestinama, išskyrus: 1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios paskirties įstaigų teikiamas apgyvendinimo paslaugas; 2) gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios
KD-3989 PVM mokėtoju gali būti registruojami prekes (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) iš ES valstybių įsigyjantys Lietuvos fiziniai asmenys: - ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš ES valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai; - vykdantys ekonominę vei
KD-3729 Kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema taikoma ūkininkams, įregistruotiems į Ūkininkų registrą. Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registruojami fiziniai asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus: 1. bendra fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įska
KD-3733 Ūkininkas praranda teisę gauti kompensacinį 6 proc. priedą, jeigu jam atsiranda nors viena iš tokių aplinkybių: 1 fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 125 000 Lt); 2. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūk