Nr. (18.18-31-1)-RM-2281 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) nuostatų taikymą tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdantis fizinis asmuo tuo pačiu yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos
KD-6861 Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims , kurie yra vienos iš Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) , bei šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenim
KD-2118 Sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka: - Lietuvos Respublikos karių, - užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat - užsieniečių, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respubliko
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-2116 SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Iki 2015-12-31: Nuo 2010-01-01 apdraustaisiais, ku
KD-6642 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2011.11.25 1996-05-21 Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356 http://www.infolex.lt/ta/36479
KD-6596 Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos . 2013.01.14
KD-7325 Europos sveikatos draudimo kortelių išdavimo tvarka. Dėl Lietuvos studentų draustumo Europos Sąjungoje.doc 2011.01.23
KD-7215 VMI administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2011–2015 metais SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja
KD-7953 Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Sveikatos draudimo įmokos į Valstybinės mokesčių inspekci
KD-6791 Gyventojų pajamos, gautos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), neviršijančios 3000 eurų ( iki 2014-12-31 -10 000 litų) per mokestinį laikotarpį, pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos. Gyventojų pajamos, už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vais
KD-6627 Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja vienas administratorius − Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Visą aktualią informaciją apie PSD įmokų dydžius, mokėjimo tvarką ir mokėjimo rekvizitus rasite Sodros interneto puslapyje, adresu www.sodra.lt. Sodros kompetencijai priskirtais
(18.26-31-1)-R-1022 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškina dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo už diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos narius diplomatų tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu,
(18.2-31-2) RM-25144 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teikia paaiškinimą dėl nepriklausomų keleivių vežimo paslaugų teikėjų (fizinių asmenų), besinaudojančių „Uber" paslaugomis, teikiamų keleivių vežimo paslaugų mokestinių prievolių. Dėl individualios veiklos įregistravimo Lietuv