Nr. (18.18-31-1)-RM-2281 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) nuostatų taikymą tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdantis fizinis asmuo tuo pačiu yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos
(18.26-31-1)-R-1022 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškina dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo už diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos narius diplomatų tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu,
(18.2-31-2) RM-25144 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teikia paaiškinimą dėl nepriklausomų keleivių vežimo paslaugų teikėjų (fizinių asmenų), besinaudojančių „Uber" paslaugomis, teikiamų keleivių vežimo paslaugų mokestinių prievolių. Dėl individualios veiklos įregistravimo Lietuv