KD-5877 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2013.09.03 2000-09-12 LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS Nr. VIII-1926 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=109556 http://www.infolex.lt/ta/35110
KD-5946 2012.12.31 2004-07-08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS Nr. IX-2332 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B68E6BF6330B http://www.infolex.lt/ta/78840
KD-6024 2012.10.20 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS Nr. I-1336 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD/omSHpdNnLg http://www.infolex.lt/ta/54250?ref=5&nr=1
KD-5990 2015-01-01 Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 pakeitimo įstatymas, 2014 m. gruodžio 4 d. Nr. XII-1381 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2716576D8D0C/MmKVVNFnwr http://www.infolex.lt/ta/321741?nr=1
KD-5996 2012.09.05 LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D http://www.infolex.lt/ta/107374
KD-5968 2012.01.08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS Nr. I-1163 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.793560F67ADF http://www.infolex.lt/ta/68495
KD-6027 2012.10.04 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-1239 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.88AB9A18D270 http://www.infolex.lt/ta/105876
KD-5899 2010.08.08 2001-06-05 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS Nr. IX-352 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=138307 http://www.infolex.lt/ta/39910
KD-5882 2015-03-15 KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. I-509 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2F1F575D794/hbcONrMhbo http://www.infolex.lt/ta/34385:ver15
KD-5888 2010.09.25 LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-326 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7A6A8CC58D7/crPSkFMtfG http://www.infolex.lt/ta/89129
KD-4486 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2009-01-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5 http://www.infolex.lt/ta/66285
KD-6642 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2011.11.25 1996-05-21 Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356 http://www.infolex.lt/ta/36479
KD-4679 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. Žemės mokesčio įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D267FBDC094B/gWnLftmQhu http://www.infolex.lt/ta/50541
KD-5815 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2001-10-30 LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMAS Nr. IX-569 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9E1D301256F http://www.infolex.lt/ta/70654
KD-5384 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2002-07-02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202 http://www.infolex.lt/ta/114178?nr=1
KD-7600 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 1996-05-16 Gyventojų turto deklaravimo įstatymas Nr. I-1338 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4A66ACB9F97 http://www.infolex.lt/ta/72771
KD-5904 2013.09.14 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS Nr. VIII-1183 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE http://www.infolex.lt/ta/5179
KD-4825 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485 http://www.infolex.lt/ta/76519
KD-6039 NETEKO GALIOS 2018 06 12 Gamybos mokesčio cukraus sektoriuje įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C3F453AC211 http://www.infolex.lt/ta/85405
KD-6046 NETEKO GALIOS 2018 06 12 PERTEKLIAUS MOKESČIO CUKRAUS SEKTORIUJE ĮSTATYMAS Nr. IX-729 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d389b006d6811e8bbc2876081bf7fb5 http://www.infolex.lt/ta/25529
KD-5007 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. Pelno mokesčio įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868
KD-4888 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF http://www.infolex.lt/ta/10082