KD-8243 Norėdami pateikti prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, REG815 formą, atlikite šiuos veiksmus: 1. Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2.
KD-7979 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. Prašymą (FR0781 forma) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) galima užpildyti dviem būdais: vertikaliajame meniu, pasirinkus meniu punktą Paslaugos, arba tiesiogiai iš Apskaitos duomenų
KD-5789 Prisijungę prie Mano VMI, galite užpildyti ir pateikti pelno nesiekiančio vieneto (toliau – PNV) pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą. Užpildyti pranešimą galima, vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklar
KD-7968 1. Atstovavimą nedelsiant galima nutraukti tik prisijungus prie Mano VMI. Iš meniu reikia pasirinkti Mano VMI atstovai ir prie atitinkamo atstovo paspausti x. 2. Norėdami užblokuoti atstovavimą, atlikite šiuos veiksmus: 2.1. Iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų mano VMI portale informacija. 2.2. Stul
KD-8153 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą laikinai atleisti nuo deklaracijų teikimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsiskle
KD-5498 Norėdami elektroniniu paštu gauti informaciją apie mokesčių naujienas, VMI naujienas ir kitą aktualią VMI informaciją, turėtumėte aktyvuoti naujienų prenumeratą. Prisijungę prie Mano VMI, dešiniajame viršutiniame kampe (prie savo vardo ir pavardės) rasite „Nustatymus" — paspaudę: matysite savo nurodytą el. pašto adresą, kurį galite redaguot
KD-8502 Lankstinukas dėl leidimų išdavimo tvarkos, įsigyjant gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje. 2016-07-26
KD-8231 Norint užregistruoti savo atstovą Akcizų informacinės sistemos naudotoju, Mano VMI portale reikia atlikti tokius veiksmus: 1. Iš meniu pasirinkite Mano VMI atstovai. Atsiveria mokesčių mokėtojo atstovų mano VMI portale informacija. 2. Spauskite Naujas atstovas. Atsiveria naujo atstovo pridėjimo langas. 3. Pasirinkite atstovaujančio asmens
KD-8221 Jeigu dokumentą pasirašote pirmą kartą naudodami e. parašą, turite deklaruoti savo kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos. Norėdami patvirtinti dokumentą ir (arba) paslaugos užsakymą e. parašu per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padės
KD-8192 Kai prašymas išduoti patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas buvo sėkmingai pateiktas, reikia užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą, atliekant tokius veiksmus: Paslaugos kortelėje arba gauto dokumento informacijos lange Atliktini veiksmai spauskite Suformuoti mokėjimo dokumentą. Sistema atveria mokėjimo dok
KD-7986 Taip, prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite suformuoti mokėjimo pavedimą, t.y. sumokėti apskaičiuotus mokesčius. Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai --> Mokėjimai --> Mokėjimo vykdymas, arba meniu punkte Mokesčių mokėtojo kortelė -> Apskait
KD-7980 Taip, naudojantis mano VMI paslaugomis galite pridėti dokumentus, kuriais pagrindžiate teisę susigrąžinti mokestį ar kitą įmoką. Tai gali būti: teismo nutartis, įmokos mokėjimo kvitas, pažyma, įgaliojimas ir kt. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite re
KD-8152 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti prašymą dėl Pelno mokesčio mokestinio laikotarpio pakeitimo. Prašymas negali būti teikiamas: - jei VMI duomenimis mokesčių mokėtojui šiuo metu jau taikomas prašomas pelno mokesčio mokestinis laikotarpis; - jei mokesčių mokėtojas pelno mokesčio mokestinį laikotarpį ke
KD-8138 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą dėl deklaravimo termino pratęsimo. Užpildyti prašymą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Prašymo pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Deklaravimo termino pratęsimas. Jei prašymas jau buvo pradėtas
KD-8074 1. Norėdami pakeisti užsienio juridinio asmens duomenis, vertikaliajame meniu punkte Paslaugos --> Užsakyti paslaugą pasirinkite Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas --> Užsienio juridinio asmens duomenų keitimas / Išregistravimas --> Prašymas pakeisti užsienio juridinio asmens registrinius duomenis. Atsiveria pranešimo
KD-7983 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791 forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos--> Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys
KD-7984 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių padalinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791A forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos-->Užsakyti paslaugą --> Mokesčių mokėtojo padalinių duomenų papildymas/keitimas. Jei FR0791A forma jau buv
KD-8215 Norėdami peržiūrėti apskaitos duomenų ataskaitas, atlikite šiuos veiksmus: 1. Prisijungę prie Mano VMI, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria pranešimo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkym
KD-7985 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti juridinio asmens pranešimą apie jo struktūrinių duomenų pakeitimą / papildymą (FR0791B forma). Vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Paslaugos --> Užsakyti paslaugą --> Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymas/
KD-8156 Norėdami per Mano VMI pateikti pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, atlikite šiuos veiksmus: 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria pranešimo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių m
KD-8207 Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti pranešimą apie sustabdytos veiklos atnaujinimą. Užpildyti pranešimą galima vertikaliajame meniu pasirinkus meniu punktą Paslaugos. 1. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Deklaravimo laikotarpių tvarkymas --> Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo. Išsisk
KD-8208 Norėdami Mano VMI pateikti prašymą dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo akto, atlikite šiuos veiksmus: 1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. 2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas. 3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų
KD-8000 Prisijungę prie Mano VMI, elektroniniu būdu galite užpildyti ir pateikti prašymą grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti LR akcizų įstatymo 27 str. 1 dalies 1, 5-8 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (FR0396) ir prašymą grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas LR akcizų įstatyme
KD-7970 Mokesčių mokėtojas, naudodamasis Mano VMI, gali: - peržiūrėti VMI registruose turimą aktualią informaciją apie atstovaujamą mokesčių mokėtoją; - peržiūrėti neapmokėtas ir pradelstas VMI administruojamų mokesčių prievoles; - peržiūrėti susidariusias VMI administruojamų mokesčių permokas (skirtumus); - užsakyti elektroninę paslaugą (pvz., p
KD-7977 Kai prašymas išduoti / pratęsti verslo liudijimą buvo sėkmingai pateiktas, reikia atlikti šiuos veiksmus: Pagrindiniame Mano VMI lange, atliktinų veiksmų bloke, rasite nuorodą Ar sutinkate su mokėtina suma. Paspaudus šią nuorodą, atsiveria Pranešimas apie mokėtinus mokesčius už verslo liudijimą. Šį pranešimą taip pat galite rasti meniu punk