KD-5878 Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas, nuo 2013-03-01 fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų m
KD-7103 Pagal Garantinio fondo įstatymo 4 str. 1 d. 1 punktą, įmokos nuo 2012-01-01 sudaro 0,2 proc. (nuo 2008-07-12 iki 2011-12-31 – 0,1 proc.) priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo bei nepriskiriamos
KD-7101 Neatsižvelgiant į tai, kad pagal GPMĮ individualios įmonės savininko iš individualios įmonės gaunama pajamų suma, neviršijanti suderintos sumos, nuo kurios nuo 2010 m . skaičiuojamos ir mokamos šio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokos, priskiriama individualios įmonės savininko su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykia
KD-5877 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2013.09.03 2000-09-12 LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS Nr. VIII-1926 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=109556 http://www.infolex.lt/ta/35110
KD-6651 Nuo darbuotojų pajamų, gautų pagal autorines sutartis, įmokos į Garantinį fondą neskaičiuojamos. 2011.10.16 GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS 1 str. 2 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332059&p_query=&p_tr2= http://www.infolex.lt/ta/35110:str1 GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS 4 str. 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
KD-8656 Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka ir įmokas administruojantis subjektas. Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 nuostatomis, nuo 2017-01-01 netenka galios Lietuvos Respublikos Garant
KD-5879 Pagal GF įstatymo 3 straipsnį įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis suprantamas kaip darbo užmokestis, kurį apibrėžia Darbo kodeksas. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir v
KD-7308 Juridiniai asmenys, privalantys mokėti įmokas į Garantinį fondą, šias įmokas nuo 2017 m. sausio 1 d. moka į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Tačiau dėl išmokų reikia kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio minister