KD-7236 Jei įmonė ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo tik palūkanas, tai ji turi pateikti FR0711 formą, nurodydama sumokėtas palūkanas. 2010-03-01 VMI prie FM viršininko 2004-10-29 įsakymas Nr. VA-172 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, JŲ GRĄŽINTAS, IŠ FIZINIŲ ASMENŲ GAUTAS IR JIEMS
KD-2211 FR0612 formą turi pildyti Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai, kitos kredito įstaigos, finansų įmonės, teikiančios gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), būsto paskolų draudimo įmonės. Taip pat užsienio valstybių fondų ir valstybinių finansinių institucijų, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yr
KD-7737 Svarbu. Pagal 2015-05-14 LR Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio pakeitimą Nr. XII-1700 ( toliau -MBĮ, nuo 2015-05-28 mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su mažosios bendrijos vadovu sudaro
KD-598 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms A klasės pajamoms: 1. Iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos: - palūkanos ir honora
KD-600 Pajamos, kurios yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas ir priskiriamos iš šaltinio Lietuvoje gautoms B klasės pajamoms, yra: 1. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos pajamos už nekilnojamo
(18.18-31-1E) RM-7488 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) atsižvelgdama į tai, kad nuo 2016 m. sausio l d. pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1
(18.18-31-1E) RM-12181 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas dėl galutinai išvykstančių iš Lietuvos asmenų pajamų deklaravimo ir į Lietuvą sugrįžusių gyventojų tapimo nuolatiniais Lietuvo
(18.17-31-1) RM-12910 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi atsakymo projektą su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsako į Lietuvos miško savininkų asociacijos pateiktus klausimus: Klausimas 1. Ar gali miško savininkai, kurie nesiverčia individualia veikla ir n
KD-8475 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 19 straipsnyje nustatyta, kad iš turto pardavimo pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję privalomi mokėjimai, t.y. mokėjimai nustatyti teisės aktuose (pvz. mokėjimai notarui, mokėjimai Registrų centrui, mokėjimai už
(18.4-31-2 E) RM-12180 DĖL BŪSTO NUOMOS PASLAUGŲ APMOKESTINIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIAIS 2016-05-02
KD-7605 Seminaro „Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarka" dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/ 2015-02-02
KD-2256 Juridiniai asmenys iki kitų kalendorinių metų balandžio 15 dienos (teikiant duomenis už 2015 metus - iki balandžio 1 dienos) privalo VMI pateikti duomenis (užpildant FR0711 formą ir atitinkamus jos priedus): 1. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų; 2.
(18.18-31-1E)RM-2496 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikia paaiškinimą dėl gyventojų turto ir (ar) gautų pajamų deklaravimo 2016 metais. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMO. Ar jau galima deklaruoti turtą ir kas tai turi padaryti? Turtą deklaruoti galima jau nuo 2016 m. sausio 1 d., būtina – iki 2016 m. gegužės 2
(18.18-31-1E) RM-2415 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2015 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos. 1. FP pardavim
(18.18-31-1E) RM-2547 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2015 metais gyventojų gautos palūkanos: 1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau ― GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant ir
KD-2169 Nuo 2014-01-01: Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo neapmokestinamos, jeigu: pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleist
(18.18-31-1E)-RM-988 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Estijos įmonės gautų dividendų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu: Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas nuo 2014 m. sausio 1 d.
KD-7950 Deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė pateikti deklaraciją yra numatyta GPMĮ 27 straipsnyje ir / arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekci
KD-2257 1. Juridiniai asmenys, per ataskaitinius metus suteikę fiziniams asmenims paskolų, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų, turi užpildyti FR0711 formos FR0711A priedą (,,Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas"). 2. Juridiniai asmenys, fiziniams asmenims suteikę paskolų, kurios (ar kurių dalis) per ataskaiti
KD-8442 Jeigu mažosios bendrijos (toliau – MB) narys ir/arba vadovas sudarė paskolos sutartį su MB bei sutartyje numatė palūkanų mokėjimą, tai gaunamos palūkanos apmokestinamos kaip gautos iš juridinio asmens, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Neapmokestinamas 3 000 Eur dydis šiuo atveju netaikomas. Palūkanos priskiriamos B klasės pajamoms,
KD-2269 Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, iš jų gautas ir grąžintas paskolas, įsiskolinimus, susijusius su atskaitingais fiziniais asmenimis, gautas dalyvių įmokas ir apie išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D, FR0711E, FR0711F užpildym
KD-8226 Klausimai ir atsakymai dėl gyventojų turto deklaravimo, susiję su euro įvedimu: 1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodyti duomenys nuo euro įvedimo dienos gyventojų tikslinamoje ar pirminėje (įskaitant teikiamas pavėluotai) metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje, teikiamoje už kalendorinius metus, pasibai
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-8357 Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. VA - 57 ,,Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo" bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę išra
(18.18-31-1E)RM-1785 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildydama VMI prie FM 2015-12-17 rašte Nr. (18.18-31-1)RM-27154 pateiktą informaciją, paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio 1 dalies 28 punkto nuostatų taikymą apskai