KD-5899 2010.08.08 2001-06-05 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS Nr. IX-352 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=138307 http://www.infolex.lt/ta/39910
KD-6650 Savivaldybė Kodas Savivaldybė Kodas Akmenės r. sav. 32 Palangos m. sav. 25 Alytaus m. sav. 11 Panevėžio m. sav. 27 Alytaus r. sav. 33 Panevėžio r. sav. 66 Anykščių r. sav. 34 Pasvalio r. sav. 67 Birštono sav. 12 Plungės r. sav. 68 Biržų r. sav. 36 Prienų r. sav. 69 Druskininkų sav. 15 Radviliškio r. sav. 71 Elektrėnų sav. 42 Raseinių r. sav
KD-5901 Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patent