Nr. (18.18-31-1)-RM-2281 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) nuostatų taikymą tuo atveju, kai žemės ūkio veiklą vykdantis fizinis asmuo tuo pačiu yra individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos
KD-6861 Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 taikomas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims arba savarankiškai dirbantiems asmenims , kurie yra vienos iš Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) , bei šių asmenų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenim
KD-2118 Sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka: - Lietuvos Respublikos karių, - užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat - užsieniečių, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respubliko
KD-8353 Su mokesčiais susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus 2015-01-14
KD-2116 SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Iki 2015-12-31: Nuo 2010-01-01 apdraustaisiais, ku
KD-6642 Žiūrėti aktualią dokumento redakciją. 2011.11.25 1996-05-21 Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=28356 http://www.infolex.lt/ta/36479
KD-6596 Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos . 2013.01.14
KD-7325 Europos sveikatos draudimo kortelių išdavimo tvarka. Dėl Lietuvos studentų draustumo Europos Sąjungoje.doc 2011.01.23
KD-7215 VMI administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2011–2015 metais SVARBU. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja
KD-7953 Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984 visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Sveikatos draudimo įmokos į Valstybinės mokesčių inspekci
KD-6791 Gyventojų pajamos, gautos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), neviršijančios 3000 eurų ( iki 2014-12-31 -10 000 litų) per mokestinį laikotarpį, pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos. Gyventojų pajamos, už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vais
KD-6627 Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas administruoja vienas administratorius − Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Visą aktualią informaciją apie PSD įmokų dydžius, mokėjimo tvarką ir mokėjimo rekvizitus rasite Sodros interneto puslapyje, adresu www.sodra.lt. Sodros kompetencijai priskirtais
(18.26-31-1)-R-1022 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškina dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo už diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos narius diplomatų tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu,
(18.2-31-2) RM-25144 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) teikia paaiškinimą dėl nepriklausomų keleivių vežimo paslaugų teikėjų (fizinių asmenų), besinaudojančių „Uber" paslaugomis, teikiamų keleivių vežimo paslaugų mokestinių prievolių. Dėl individualios veiklos įregistravimo Lietuv
KD-7926 MB nariai turi mokėti PSD įmokas. Minėtas įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Plačiau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais konsultacijas ir i