KD-6667 Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, kai piniginė socialinė parama paskirta vienam iš šeimos narių, kiti šeimos nariai yra atleidžiami nuo valstybinės rinkliavos mokėjimo už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą. 2012.09.15 LR valstybė
KD-6000 Valstybės rinkliavos objektų sąrašas ir dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimu Nr. 1458. 2012.05.04 LRV 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458, „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49 ht
KD-5996 2012.09.05 LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D http://www.infolex.lt/ta/107374
KD-8088 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kai
KD-5999 Valstybės rinkliava neimama už: 1) gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravimą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose; 2) vardo, pavardės, tėvo vardo pakeitimą, papildymą ir ištaisymą tikslin
KD-6001 Sumokėta valstybės rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais: 1) kai sumokėta daugiau negu Vyriausybės nustatytas rinkliavos dydis; 2) jeigu paslaugos nesuteikiamos. Valstybės rinkliava grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo vietos mokesčio administratoriui pateiktas per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą (moke