KD-6029 Vadovaudamiesi VSDĮ 14 str. 1 dalimi, visi draudėjai, kurie turi mokėti VSD įmokas už save ir už draudžiamus asmenis, privalo registruotis teritorinėse VMI. Draudėjui dėl registracijos atvykti į valstybinį socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (SODRA) nereikia. VMI prie FM ir teritorinės VMI teikia Fondo valdybai ir jos terit
KD-6024 2012.10.20 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS Nr. I-1336 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD/omSHpdNnLg http://www.infolex.lt/ta/54250?ref=5&nr=1
KD-7080 Informacija, kaip ir kokias įmokas reikia mokėti Sodrai ūkininkams ir jų partneriams, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, skelbiama Sodros svetainėje. Informaciją, kokias įmokas turi mokėti Sodrai ūkininkai ir jų partneriai PVM mokėtojai, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla galima rasti taip pat Sodros svetainėje.
KD-7143 Informaciją, kaip ir kokias įmokas reikia mokėti Sodrai, dirbant pagal individualios veiklos pažymą, galima rasti Sodros svetainėje. Sodros kompetencijai priskirtais klausimais konsultacijas ir informaciją taip pat galima gauti paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83). Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
KD-6269 Informaciją, kaip ir kokias įmokas reikia mokėti Sodrai, dirbant su verslo liudijimu, galima rasti Sodros svetainėje. Sodros kompetencijai priskirtais klausimais konsultacijas ir informaciją taip pat galima gauti paskambinus numeriu 1883 (skambinant iš užsienio +370 5 250 08 83). 1991-05-21 Valstybinio socialinio draudimo įstatymas Nr.I-
KD-7077 Jeigu mokestiniai nuostoliai (ar jų dalis) perduodami už atlygį, tai pelno mokesčio tikslais gautas atlygis nelaikomas jį gavusio vieneto pajamomis, o sumokėjusiam atlygį vienetui tai nelaikoma leidžiamais atskaitymais. PMĮ 56 -1 str. 6 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A5ACBDA529A9 http://www.infolex.lt/ta/12868:str56-1
KD-7097 Valstybinio socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja ir sumoka į valstybinio socialinio draudimo sąskaitą darbdaviai – valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai). Valstybinio socialinio draudimo įmokų draudėjai – visi juridiniai asmenys bei jų filialai ir atstovybės, taip pat fiziniai asmenys, kurie privalo apskaičiuoti, išs