Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
VIII-1183