Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas
IX-2332