Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas
I-1163