Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
IX-751