Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas
VIII-1422
Savitarpio pagalbos išieškant mokesčius įstatymas
XI-1466
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
VIII-1234
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
X-4449
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
IX-2112
Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymas
IX-1782