Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo
511
Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo
393
Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo
875
Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
1283
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 ,,Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų"
150