Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo
1283
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
IX-2112
Lietuvos Respublikos pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymas
IX-1782
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1150 ,,Dėl valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų"
150