KD-8080 Pajamos iš operacijų platformoje pripažįstamos tada, kai jos gaunamos į maržinę sąskaitą. Apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, vertinamas metinis FP pardavimo/IFP realizavimo rezultatas, atskirai išskiriant dividendus ir palūkanas. Dividendai ir palūkanos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą (ta
KD-8396 Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir IFP realizavimo pajamas turi deklaruoti pats, pateikdamas atitinkamų mokestinių metų deklaracijos GPM308 formą. Apmokestinamosios FP pardavimo pajamos ir IFP realizavimo pajamos deklaruojamos bendromis sumomis užpildant deklaracijos GPM308 pried
(18.18-31-1E) RM-3283 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2016 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos. 1. FP pardav
(18.18-31-1E) RM-2415 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2015 m. gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos. 1. FP pardavim
Nr. (18.18-31-1)-RM-2758 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (tol
KD-8462 Vertybinių popierių pardavimo pajamos, gautos 2015 m., apmokestinamos (neapmokestinamos) remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 punkto nuostatomis. Pagal šį punktą pajamos, gautos už gyventojo parduotas ar kitokiu būdu perleistas finansines priemones (toliau – FP), taip pat pajamos gautos iš išvestinių
(18.18-31-1 E) RM-7549 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų 2018 metais gautos finansinių priemonių (toliau ― FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau ― IFP) realizavimo pajamos. 1. FP par
KD-1813 Dovanojimo būdu gautų FP įsigijimo kaina laikoma dovanos gavimo dieną buvusi dovanotų FP ir/arba IFP tikroji rinkos kaina. Pavyzdys Gyventojas pagal dovanojimo sutartį gavo 100 akcijų, kurių tikroji rinkos kaina – 12 000 Eur , kurias parduoda 2016 metais už 10 000 Eur. Apmokestinamosios pajamos yra lygios 0 (10 000- 12 000 – 500 ).
KD-1859 Per mokestinį laikotarpį gyventojams išmokas, kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskirtos B klasės pajamoms (įskaitant FP pardavimo pajamas ir IFP realizavimo pajamas), išmokėjęs Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę privalo iki kalendorinių metų, eina
KD-1811 Jei finansinės priemonės (toliau – FP) ir išvestinės finansinės priemonės (toliau – IFP) įsigytos pirkimo būdu, tai įsigytų FP ir IFP įsigijimo kaina yra lygi apmokėtajai (pinigais ar natūra) FP ir IFP kainai. Pavyzdys Gyventojas antrinėje rinkoje už 15 000 Eur pirko AB „X" akcijų, kurias po mėnesio pardavė už 20 000 Eur). Šių VP įsig
KD-1793 Finansinių priemonių (toliau – FP) sąvokos apibrėžimas bei sąrašas vertybinių popierių, kurie laikomi FP, pateiktas Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme. FP laikomi: 1) perleidžiamieji vertybiniai popieriai; 2) pinigų rinkos priemonės; 3) kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai; 4) Išvestinės finansinė
KD-1830 Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 30 punktą, pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo, jeigu: - FP išleistos vienetų, įsteigtų ne tikslinėse teritorijose; - FP įsigijimo kainos ir kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar k
KD-8081 Su valiutomis susieti pasirinkimo (currency option), ateities (futures), apsikeitimo (swap), išankstiniai (forward) sandoriai laikomi sandoriais dėl IFP, atitinkamai, gyventojas, nepriklausomai nuo tokių sandorių sudarymo apimties ir tokios veiklos tęstinumo, nelaikomas vykdančiu individualią veiklą, o iš minėtų sandorių realizavimo gautoms