select
Skip Navigation Links
Detaliau...

Prašymų teikimas naudojantis žiniatinklio paslauga („Web service“)

1. Jeigu prašymus grąžinti PVM teikiate naudodamiesi žiniatinklio paslauga ("web service"), tai Jūsų naudojama buhalterinės apskaitos programa ar kita programinė priemonė turi atitikti prašymo duomenų teikimo, prašymų grąžinti PVM teikimo sąsajos apraše keliamus reikalavimus. Jūsų buhalterinių apskaitos programų gamintojai ar platintojai turėtų parengti jas šios paslaugos naudojimui.

2. Prisijungę prie EPRIS (kai buhalterinės apskaitos programa parengta žiniatinklio paslaugos ("web service") naudojimui, EPRIS skyrelyje "Mano profilis" -> Slaptažodis (SOAP) nurodykite slaptažodį prašymų duomenis teikti naudojant žiniatinklio paslaugą.

3. Pateikite prašymo grąžinti PVM duomenis naudodamiesi žiniatinklio paslauga ("web service") bei EPRIS vartotojo parametrus, taikomus šiai paslaugai.


Atgal