select
Skip Navigation Links
Detaliau...

Dėl pasikeitusios informavimo tvarkos apie priimtus sprendimus grąžinti PVM iš Bulgarijos

Nuo 2020 m. sausio 24 d. Bulgarija pakeitė mokesčių mokėtojų informavimo tvarką apie priimtus sprendimus dėl PVM grąžinimo paraiškų, išduotų apmokestinamiesiems asmenims, įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje.

Pareiškėjai ir jų atstovai apie priimtus sprendimus bus informuojami automatinėmis elektroninėmis žinutėmis tik iš el. pašto: [email protected]. Automatinės elektroninės žinutės bus siunčiamos elektroninio pašto adresais, nurodytais PVM grąžinimo paraiškoje — vienas pareiškėjui, kitas — pareiškėjo atstovui, jei toks yra. Pareiškėjui skirtame el. laiške bus nuoroda, kurią suaktyvinus bus galima peržiūrėti ir atsisiųsti (persikelti) sprendimą ar su juo susijusius dokumentus jei tokių yra. Pareiškėjo atstovui skirtoje elektroninėje žinutėje tokios nuorodos nebus. Jei pareiškėjas nesuaktyvins pateiktos nuorodos per 14 dienų nuo automatinio pranešimo išsiuntimo, bus siunčiamas priminimo pranešimas, kuriame taip pat bus nuoroda, kurią bus galima suaktyvinti dar per 14 dienų.

Pareiškėjui sėkmingai suaktyvinus nuorodą, bus laikoma, kad pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie priimtą sprendimą, ir bus išsiunčiamas automatinis patvirtinantis pranešimas.

Sprendimą ir kitus dokumentus, jei tokių yra, bus galima peržiūrėti ir atsisiųsti (persikelti) per 20 dienų nuo pirmojo faktinio nuorodos suaktyvinimo.


Atgal