Mokesčių naujienos

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą.

           

            Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2023 m. kovo 1 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-840.

           

Informaciją parengė

Teisės departamentas