Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl asmenų aptarnavimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios ir asmenų aptarnavimo reglamentavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2021 m. vasario 1 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-7 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau — Įsakymas Nr. VA-7.

Atsižvelgiant į tai, kad asmenų aptarnavimas viešojo administravimo subjektuose vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau — VAĮ), kurio 11 straipsnis numato, kad asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas taisykles (Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 207 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 “Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo”,    (toliau — Vyriausybės taisyklės), kurias numatoma išdėstyti nauja redakcija (šiuo metu jos yra keičiamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos), Įsakymu Nr. VA-7 buvo pripažintos netekusiomis galios Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-77 „Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“.

Taip pat atsižvelgiant į tai, kad naikinamose Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėse tam tikros nuostatos nėra tiesiogiai nustatytos nei VAĮ, nei Vyriausybės taisyklėse, tačiau yra aktualios Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įgyvendinant asmenų aptarnavimą, šios nuostatos įtvirtintos atskiru VMI prie FM viršininko vidaus įsakymu.

Informaciją parengė
Teisės departamentas