Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-72

Informuojame, kad nuo 2022 m. spalio 1 d. nebegalioja[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, kuris panaikintas atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. spalio 1 d. baigiasi Nutarime[2] nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo buvo siekiama sklandaus ir kokybiško perėjimo prie skaitmeninio PVM[3] grąžinimo užsienio keleiviams proceso, suteikiant teisę prekybininkams iškilus elektroninių sistemų nesklandumams iki 2022 m. spalio 1 d. lygiagrečiai naudoti popierines PVM grąžinimo deklaracijas, t. y. nesinaudojant elektroninių duomenų tvarkymo sistema, užpildyti užsienio keleiviui VMI prie FM[4] nustatytos formos PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaraciją (formą FR0420) arba tais atvejais, kai prekybininkai naudojasi tarpininko paslaugomis, užsienio keleiviui vietoj deklaracijos išduoti kitą dokumentą, kurio forma suderinta su VMI prie FM ir Muitinės departamentu.

Vadovaujantis 2002 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklių 9 punkto nuostatomis, prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją ir perduoti ją VMI prie FM ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema.

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios nustato skaitmeninės PVM grąžinimo užsienio keleiviams deklaracijos užpildymo reikalavimus ir pateikimo VMI prie FM tvarką patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47.

Kitaip tariant, Nutarimo nuostatos nuo 2022 m. spalio 1 d. nenumato alternatyvos dėl VMI prie FM nustatytos formos PVM grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos (forma FR0420) arba kito dokumento, kurio forma suderinta su VMI prie FM ir Muitinės departamentu naudojimo lygiagrečiai. Todėl, nuo 2022 m. spalio 1 d. aukščiau nurodytos nustatytos formos popierinės deklaracijos nenaudojamos.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-10-03 rašte Nr. RM-31519

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. VA-72 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo“.

[2] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 679 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo.

[3] Pridėtinės vertės mokestis.

[4] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.