Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas Dėl Valstybinės Mokesčių Inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2021-10-21 informacinį pranešimą Nr. (18.29-31-1)R-4567 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Įsakymas). Įsakymu nauja redakcija patvirtintos Žemės mokesčio administravimo taisyklės, Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703) bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716). Pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2021 ir vėlesnių metų žemės mokestį.

Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-21 rašte Nr.(18.29-31-1)R-4567

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas