DUK apie administracines baudas, jų sumokėjimą ir išieškojimą

1. Kur galima rasti informaciją apie paskirtų baudų už administracinius nusižengimus sumas, jų sumokėjimo terminus?

Paaiškinimus, kur galite rasti informaciją apie paskirtų baudų už administracinius nusižengimu (AN) sumas, jų sumokėjimo terminus, rasite čia.

 Atkreipiame dėmesį, kad dėl už AN paskirtų baudų pagal nurodymą ar nutarimą iki 2015 liepos 1 d. dydžio ar nesumokėtos baudos likučio turite kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija tokios informacijos neturi.

 


2. Mano VMI sistemoje gavau pranešimą apie paskirtą / nesumokėtą baudą, tačiau nežinau, už ką ji skirta?

Informaciją apie paskirtą baudą už administracinį nusižengimą (AN) galite patikrinti prisijungę prie Informatikos ir ryšių departamento paslaugų portalo, adresu epaslaugos.ird.lt, skiltyje „Administraciniai nusižengimai −> Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“ arba tiesiogiai kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą už AN.


3. Negavau surašyto administracinio nusižengimo protokolo, kur turėčiau kreiptis?

Dėl surašyto administracinio nusižengimo protokolo gavimo, turėtumėte kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą.

Detalią informaciją apie Jums paskirtą baudą už administracinį nusižengimą (AN) galite gauti prisijungę prie Informatikos ir ryšių departamento paslaugų portalo, adresu epaslaugos.ird.lt, skiltyje „Administraciniai nusižengimai −> Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“. arba tiesiogiai kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą už AN.

Informaciją apie paskirtos baudos už AN sumą ir duomenis, reikalingus mokėjimui atlikti, atskiru pranešimu, po baudos už AN paskyrimo, papildomai siunčia ir Valstybinė mokesčių inspekcija per Mano VMI sistemą.

 


4. Kaip sužinoti, kokia institucija man paskyrė baudą už administracinį nusižengimą?

Visą informaciją apie paskirtą baudą už administracinį nusižengimą (AN) ir ją paskyrusią instituciją galite rasti prisijungę prie Informatikos ir ryšių departamento paslaugų portalo, adresu www.epaslaugos.lrd.lt, skiltyje „Administraciniai nusižengimai −> Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims −> Peržiūrėti“ .

Informaciją apie paskirtos baudos už AN sumą ir kitus duomenis, reikalingus mokėjimui atlikti, atskiru pranešimu, po baudos už AN paskyrimo, papildomai siunčia ir Valstybinė mokesčių inspekcija per Mano VMI sistemą.


5. Ar gausiu informaciją, jeigu laiku nesumokėsiu paskirtos baudos už administracinį nusižengimą?

Nesumokėjus paskirtos baudos už administracinį nusižengimą (AN) laiku, Mano VMI sistemoje patalpinamas Pranešimas apie nesumokėtus mokesčius. Apie tokį patalpintą dokumentą, papildomai išsiunčiamas pranešimas elektroniniu paštu, kurį esate nurodę Mano VMI sistemoje.

Pranešimas apie nesumokėtus mokesčius papildomai siunčiamas ir paštu (per pašto paslaugų teikėjus) tik tuo atveju, jeigu gyventojas nėra Mano VMI sistemos naudotojas, t. y. niekada nebuvo prisijungęs prie Mano VMI. Pranešimas siunčiamas mokesčių mokėtojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba adresu korespondencijai gauti (jeigu toks nurodytas Mano VMI sistemoje).

 


6. Kodėl man paskirtą baudą padidino?

Į administracinio nusižengimo (AN) protokolą įrašomas siūlymas (nurodymas) per penkiolika kalendorinių dienų savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos (vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 610 str.). Jei administracinis nurodymas neįvykdomas, t. y. baudos už AN nesumokėjote ar sumokėjote po nurodyto termino, baudą už AN skyrusi institucija priima nutarimą skirti ANK numatytą pilną (didesnę) baudos sumą.

Jeigu baudą už AN pagal siūlymą (nurodymą) visgi sumokėjote iki nurodyto termino, prašome pasitikrinti atliktos įmokos mokėjimą, ar nurodėte pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK). Jeigu nenurodėte, ar nurodytas ROIK neteisingas, turite pateikti papildomą informaciją, tarp jų ir teisingą ROIK, laisvos formos prašyme. Prašymą pateikite prisijungę prie Mano VMI sistemos, horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Paslaugos −> Paklausimai −> Paklausimo pateikimas arba kreipkitės Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba +37052605060.

Aktualią informaciją apie savo turimas permokas, mokesčių prievoles ir skolas galite peržiūrėti prisijungę prie Mano VMI sistemos, pradžios lango skiltyse „Permokos ir grąžinimai“, „Mokesčiai ir baudos“.


7. Kaip ir per kiek laiko galiu apskųsti man paskirtą baudą už administracinį nusižengimą?

Asmuo nutarimą administracinio nusižengimo byloje gali apskųsti per 20 dienų nuo jo išdavimo dienos (administracinis nurodymas neskundžiamas). Skundas paduodamas nutarimą priėmusiai institucijai arba apylinkės teismui. Visą informaciją apie baudos už administracinį nusižengimą apskundimo tvarką rasite internetinėje svetainėje www.epaslaugos.ird.lt.

Skundą dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje galite pateikti per elektroninių paslaugų portalą, adresu epaslaugos.ird.lt. Taip pat dėl baudos už administracinį nusižengimą (AN) apskundimo galite tiesiogiai kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą už AN pagal nutarimą.


8. Kaip sumokėti baudą už administracinį nusižengimą per Mano VMI?

Prisijungę prie Mano VMI sistemos galite sumokėti baudą už administracinį nusižengimą (AN), pradžios lango skiltyje „Mokesčiai ir baudos“, išskleidę minėtą skiltį ir paspaudę „Administracinės baudos“. Pasirinkę reikiamą sumokėti administracinę baudą (pagal pažeidimo identifikacinį kodą ROIK), paspauskite mygtuką „Mokėti šią įmoką“ ir atlikite tolimesnius mokėjimo veiksmus pagal pasirinktą būdą.

Instrukciją su vaizdine medžiaga, kaip atlikti mokėjimą, rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu turite kelias nesumokėtų baudų už AN prievoles, prašome jas mokėti atskirai, t. y. kiekvieną baudą už AN sumokėti atskiru mokėjimu tam, kad sumokėta įmoka teisingai įskaitytų administracinės baudos prievolę pagal ROIK.


9. Kaip sumokėti administracinę baudą už kitą asmenį?

Mokant už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį (asmens kodą), vardą, pavardę.

Mokėjimo nurodyme taip pat reikia nurodyti nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK), o jam nesant — baudos paskyrimo dokumento numerį. ROIK ar baudos paskyrimo dokumento numeris nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

Informaciją, kaip teisingai suformuoti mokėjimo pavedimą elektroninėje bankininkystėje, rasite čia.


10. Kaip sumokėti baudą už administracinį nusižengimą tiesiogiai per elektroninę bankininkystę? Kokie kiti galimi mokėjimo būdai?

Informaciją, kaip teisingai suformuoti mokėjimo pavedimą elektroninėje bankininkystėje, rasite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad įmoka baudai už administracinį nusižengimą (AN) padengti bus įskaityta pagal įrašytą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) ar baudos už AN paskyrimo dokumento numerį. Atliekant mokėjimą per elektroninę bankininkystę, ROIK turi būti įrašomas laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

Administracinę baudą taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

- AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;

- per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;

- SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

- UAB „Elotus";

- UAB „Foxpay" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

- UAB „Perlas Finance“: „Perlo“ terminaluose, „Lietuvos spauda“ kioskuose, „Narvesen“ ženklu pažymėtose parduotuvėse, taip pat per mobiliąją programėlę „Perlas Go“, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play;

- per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/


11. Kokius veiksmus turiu atlikti, jeigu, mokėdamas baudą už administracinį nusižengimą, nurodžiau neteisingą įmokos kodą ir nenurodžiau arba nurodžiau neteisingą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK)?

Informaciją, kokius veiksmus reikia atlikti, rasite čia.


12. Ar bus užskaityta man paskirtos baudos už administracinį nusižengimą įmoka, jeigu baudą už administracinį nusižengimą paskyrė man, tačiau įmoką sumokėjo mano žmona ar kitas asmuo?

Jeigu žmona ar kitas asmuo mokėjimo pavedime nurodė pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK), tuomet įmoka bus užskaityta automatiškai tam asmeniui (t. y. Jums), kuriam buvo paskirta bauda už administracinį nusižengimą pagal mokėjimo pavedime nurodytą ROIK.


13. Ar bus užskaityta man paskirtos baudos už administracinį nusižengimą įmoka, jeigu ją sumokėjo kitas asmuo teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo pavedime nenurodė mano duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo) ir / ar pažeidimo identifikacinio kodo (ROIK) arba ROIK nurodė neteisingai?

Jei baudą už administracinį nusižengimą (AN) sumokėjo kitas asmuo 1001 įmokos kodu ir mokėjimo pavedime nenurodė reikalingų duomenų arba suklydo nurodydamas ROIK, asmuo, kuris atliko mokėjimą, informaciją apie baudos už AN sumokėjimą, tarp jų ir teisingą ROIK, turi nurodyti prašyme, kurį reikia pateikti prisijungus prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus „Paslaugos −> Paklausimai −> Paklausimo pateikimas“ arba kreiptis Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba + 370 5 260 5060.

Tai reikalinga tam, kad atliktas baudos už AN mokėjimas būtų įskaitytas pagal paskirtį, t. y. to asmens, kuriam paskirta bauda, prievolei įskaityti.


14. Ar bus užskaityta baudos už administracinį nusižengimą prievolė, jeigu baudą už administracinį nusižengimą sumokėjau teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo pavedime nenurodžiau pažeidimo identifikacinio kodo (ROIK)?

Jei neturite kitų mokestinių nepriemokų, tuomet suėjus mokėjimo terminui, įmoka bus užskaityta baudos už administracinį nusižengimą (AN) nepriemokai padengti.

Aktualią informaciją apie savo turimas mokesčių prievoles, skolas, taip pat ir permokas galite peržiūrėti prisijungę prie Mano VMI sistemos, pradžios lango skiltyje „Mokesčiai ir baudos“, „Permokos ir grąžinimai“.


15. Kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti dėl administracinių baudų sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo? Koks sprendimo priėmimo terminas?

Kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti dėl administracinių baudų sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo rasite čia („Kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti dėl administracinių baudų sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo? Koks sprendimo priėmimo terminas?“, registracijos Nr. KM1457).


16. Ar galiu kreiptis dėl administracinių baudų skolos mokėjimo dalimis, jeigu jos išieškojimas jau perduotas antstoliams?

Taip, galite, tačiau iki mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo turėsite antstoliui sumokėti visas vykdomosios bylos vykdymo išlaidas bei kreipdamiesi dėl MPS mokesčių administratoriui turėsite pateikti antstolio išduotą pažymą apie išlaidų padengimą.

Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.


17. Kokios bus pasekmės, jeigu laiku nesumokėsiu paskirtos baudos už administracinį nusižengimą?

Iki nurodyto termino nesumokėjus už administracinį nusižengimą paskirtos baudos pagal nurodymą, ją skyrusi institucija priima nutarimą, kuriuo paskiria padidintą baudos sumą. Jei iki nutarime nurodyto termino bauda nesumokama ar nesikreipiama dėl jos mokėjimo išdėstymo, arba baudos neapskundėte, jos išieškojimas perduodamas vykdyti antstoliui.


18. Paskirtą baudą už administracinį nusižengimą apskundžiau, kur kreiptis dėl išieškojimo sustabdymo?

Apskundus baudą už administracinį nusižengimą (AN), Mano VMI sistemoje pateikiamas Pranešimas apie gautą skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje. Jeigu tokio pranešimo negavote, turite kreiptis į baudą už AN skyrusią instituciją.


19. Kaip sumažinti antstolio vykdymo išlaidas arba jų visai nemokėti?

Vykdymo išlaidos gali būti kompensuojamos, kai išieškojimas nutraukiamas, pavyzdžiui, iš pažeidimą užfiksavusios institucijos gavus informaciją, kad bauda už administracinį nusižengimą (AN) skirta ne tam asmeniui. Tokiais atvejais dėl vykdymo išlaidų kompensavimo turite kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), pateikdami laisvos formos prašymą.

VMI, gavusi Jūsų prašymą, atitinkamai informuoja išieškojimą vykdantį antstolį, kad baudos už AN išieškojimas neturėjo būti vykdomas ir paprašo Jums grąžinti baudos ir vykdymo išlaidų sumas, jei jos buvo išieškotos.

Kitais atvejais, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 610 str. nuostatomis.