Ar atsiranda PVM prievolės, kai nekilnojamo turto nuomos paslaugas teikia ne PVM mokėtojas?

Jei Jūs, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, teikiate PVM neapmokestinamas PVM nuomos paslaugas, tai gautas atlygis netraukiamas 45 000 eurų sumą, kurią viršijus reikia registruotis PVM mokėtoju, todėl PVM prievolių neatsiranda. Tačiau, jei teikiate gyvenamų patalpų, kurių nuomos laikotarpis trumpesnis kaip 2 mėn., transporto priemonių stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą ir bet kokių įrenginių ar įrangos nuomos paslaugas, apgyvendinimo paslaugas, tai gautas atlygis traukiamas 45 000 eurų sumą ir, jei ji viršijama, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM.

Išsamesnę informaciją rasite čia.