Ar parduodant atliekas reikia registruoti individualią veiklą?

Tuo atveju, jei atliekų pardavimas yra vienkartinio, atsitiktinio pobūdžio (pvz., parduodamas nuosavo automobilio akumuliatorius ir pan.), tuomet individualios veiklos registruoti neprivalote.

Jeigu atsiranda veiklos požymiai, tokie kaip: savarankiškumas, tęstinumas, ekonominės naudos siekimas, tuomet turite įregistruoti individualią veiklą. Nustatant, ar veikla atitinka individualios veiklos požymius, yra įvertinamos visos veiklos vykdymo aplinkybės, t. y. savarankiškumas, priimant sprendimus, veiklos tęstinumas, nuolatinumas, pasikartojimas bei siekis sudaryti daugiau panašaus pobūdžio komercinių sandorių taip pat motyvas gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos.

Individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamos apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos (t. y. bendra tvarka) taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, atėmus mokesčio kreditą.