Ar užsienio vienetai, perleidę Lietuvos vienetams kompiuterines programas, privalo mokėti pelno mokestį prie pajamų šaltinio?

Tuo atveju, kai užsienio vienetai perleidžia kompiuterio programas, tai 15 proc. pelno mokestį prie pajamų šaltinio privalo mokėti tuo atveju, jei yra perleidžiama ne autorių teisėmis apsaugotas daiktas, o kompiuterio programoje suteikiamos tokios teisės:

  • daryti kompiuterio programos kopijas, turint tikslą jas viešai platinti ar kitaip perduoti nuosavybėn, išnuomoti ar paskolinti, arba
  • naudojantis kompiuterio programa, kurios autoriaus teisės priklauso tam užsienio vienetui, rengti išvestines kompiuterio programas, kurios pačios yra autorių teisių objektas, arba
  • viešai demonstruoti kompiuterio programą.

Kai užsienio vienetai, perleidę kompiuterio programą Lietuvos vienetams, suteikia su ja susijusias kitokias nei aukščiau išvardytas teises, arba parduoda jiems kompiuterio programą (kartu suteikiant tiems vienetams priklausiusias kompiuterio programos autoriaus teises, ar ne), tai tokios užsienio vienetų pajamos neapmokestinamos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio.