Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Verslą pradėjusieji ūkio subjektai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka yra priskiriami naujiems mokesčių mokėtojams, kuriems taikoma speciali aptarnavimo tvarka. Pagal patvirtintas Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose taisykles naujiems mokesčių mokėtojams yra paskirti aptarnaujantys specialistai. 12 mėnesių nuo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą dienos šie specialistai teikia metodinę pagalbą, konsultuoja apie VMI teikiamas el. paslaugas, mokestinių dokumentų pateikimo terminus, suteikia bendro pobūdžio informaciją, taip pat stebi naujo mokesčio mokėtojo veiklą ir ją kontroliuoja. Specialiai naujiems mokesčių mokėtojams informacija skelbiama VMI portale e. VMI adresu www.vmi.lt. Šiame portale informaciją nauji mokesčių mokėtojai gauna pagal kategoriją — verslo atstovai ar gyventojai.

Vadovaujantis Deklaracijos dėl pirmų verslo metų nuostatomis, ūkio subjektas pirmaisiais verslo metais, kai kontrolės metu nustatomi teisės aktų pažeidimai, pirmiausiai įspėjamas, konsultuojamas (informuojamas), suteikiama reikalinga pagalba bei nustatomas tinkamas terminas pažeidimams ištaisyti.

VMI nuolat teiraujasi naujų mokesčių mokėtojų nuomonės apie jų aptarnavimo kokybę, analizuoja gautus rezultatus ir gerina aptarnavimo veiklą.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų