i.MAS naudotojų administravimas

Paslaugos pavadinimas - i.MAS naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys prievolę teikti važtaraščių ir kitų krovinio gabenimo dokumentų ir / arba išrašomų ir gaunamų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų registrų duomenis, turi registruotis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) naudotojais.

Asmuo, norėdamas prisijungti prie i.MAS bei jo posistemių i.SAF ir i.VAZ, elektroniniu būdu turi registruotis i.MAS ir turėti i.MAS atstovą (fizinį, juridinį ar fiziniam asmeniui atstovaujantį fizinį asmenį).

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i.MAS atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i.MAS ir pasirinkus atitinkamą atstovaujamą asmenį. Šis i.MAS atstovas visas arba dalį i.MAS atstovo teisių gali suteikti kitam asmeniui elektroniniu būdu.

Apskaitą tvarkantiems fiziniams asmenims arba apskaitą tvarkančio juridinio asmens valdymo organui, jeigu mokesčių administratoriui yra pateikta informacija apie tokius asmenis, automatiškai suteikiamos tik i.SAF posistemio atstovavimo teisės.

Norint tapti i.MAS naudotoju, reikia:

  • prisijungti prie i.MAS (3 būdai):
  1. asmenį identifikuoti leidžianti išorinė sistema (pvz., elektroninė bankininkystė);
  2. iš anksto suteiktas prisijungimo vardas ir slaptažodis (VMI priemonės);
  3. el. parašas;
  • susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti;
  • nurodyti kontaktinius duomenis (el. pašto adresas - būtinas);
  • patvirtinti nuorodą, gautą nurodytu el. paštu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma), kai norima suteikti teises apskaitą tvarkantiems fiziniams asmenims arba apskaitą tvarkančio juridinio asmens valdymo organui jungtis prie i.SAF posistemio arba fiziniams asmenims, kurie yra Lietuvos juridinio asmens valdymo organai (valdymo organo įgaliotas asmuo), suteikiant teises jungtis prie i.SAF ir i.VAZ posistemių. 

Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro (FR0227 forma), kai teises norima suteikti apskaitą tvarkantiems fiziniams asmenims arba apskaitą tvarkančio juridinio asmens valdymo organui jungtis prie i.SAF posistemio arba fiziniams asmenims, kurie yra užsienio juridinio asmens valdymo organai bei jų įgalioti asmenys, jungtis prie i.SAF ir i.VAZ posistemių.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS).

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas: 

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais:

1882 arba 8 700 55 882, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje;

 +370 5 255 3190, skambinant iš užsienio.

Internetinėje VMI svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/evmi/i.mas?inheritRedirect=true.

Teisės aktai: