Informacija apie duomenų teikimą ir gavimą

Duomenys apie mokesčių mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis) teikiami ir gaunami pagal prašymus (vienkartinio duomenų teikimo atveju) arba pagal sudarytas duomenų teikimo ir gavimo sutartis.

Duomenų teikimui ir gavimui yra keliami griežti reikalavimai. Valstybinė mokesčių inspekcija visuomet reikalauja, kad duomenų gavėjo prašyme dėl duomenų gavimo būtų nurodytas teisinis pagrindas (įstatymo nuostatos su funkcijomis, kurioms vykdyti reikalingi prašomi duomenys), duomenų panaudojimo tikslas ir konkreti prašomų duomenų apimtis. Jeigu duomenų gavėjo prašymas neatitinka reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija atsisako teikti prašomus duomenis.

Sudarant duomenų teikimo sutartis taip pat įvertinama, ar duomenų gavėjas turi teisinį pagrindą gauti prašomus duomenis, koks yra panaudojimo tikslas bei kokia yra prašomų duomenų apimtis bei duomenų teikimo sutartyje nustatomi kiti duomenų teikimo reikalavimai.

Valstybinė mokesčių inspekcija yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su tokiais duomenų gavėjais kaip Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos statistikos departamentu, valstybės įmone „Regitra", valstybės įmone „Registrų centras" ir kitais duomenų gavėjais.

Valstybinė mokesčių inspekcija mokesčių administravimo funkcijoms atlikti gauna duomenis iš valstybės įmonės „Regitra", valstybės įmonės „Registrų centras", finansų įstaigų (bankų, kredito unijų ir kt.), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų duomenų teikėjų.

Jeigu norite sužinoti, ar Jūsų duomenys buvo pateikti duomenų gavėjams ir jeigu taip, kokie konkrečiai duomenys buvo pateikti, prašome pateikti prašymą per Mano VMI arba kitais prašymų pateikimo būdais (daugiau informacijos skyrelyje „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka").