Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio (i.KON) plėtros paslaugos (rizikos analizė)

Projekto tikslas

Didinti VMI veiklos efektyvumą, automatizuojant kontrolės procesų valdymą.

Problemos aktualumas

Nepaisant pakankamai pažangių VMI informacinių sistemų, mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumas yra tobulintinas, t. y. nepakankamai efektyvi VMI atrankos ir kontrolės sistema neleidžia tinkamai vykdyti mokesčių administravimo, todėl  būtina automatizuoti kontrolės procedūrų valdymą, kuris prisidės prie mokesčių administravimo efektyvumo didinimo, renkant ir analizuojant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų informaciją bei vykdant nuolatinę mokesčių mokėtojų kontrolę, operatyviau reaguojant į analizės metu nustatytas rizikas ir trūkumus/neatitikimus. 

Projektas leis užtikrinti kokybiškesnius ir efektyvesnius mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo stebėsenos ir kontrolės veiksmus, leis padidinti VMI veiklos efektyvumą bei sukurs socialinę - ekonominę naudą – sumažins ūkio subjektams (mokesčių mokėtojams) dėl jų veiklos priežiūros (mokestinių prievolių vykdymo kontrolės) funkcijos tenkančią administracinę naštą.

 Projekto dalys

Siekiant užtikrinti projekte numatytų uždavinių pasiekimą, bus įgyvendintos tokios paslaugos:

1. lygiagrečių stebėsenos veiksmų inicijavimo pagal atskirai suveikusius rizikos kriterijus proceso kūrimas;

2.  i.KON modernizavimas esant teisės aktų ir/ar VMI procesų pakeitimams bei sąsajų su naujais duomenų šaltiniais bei kitomis IS sukūrimas;

3.  naujų rizikos taisyklių ir susijusių procesų (įskaitant ir duomenų parengimą) sukūrimas;

4. naujų rizikos taisyklių ir įrankių sukūrimas tikslu panaudoti i.EKA sistemos duomenis;

5. PVM deklaracijos rizikingumo vertinimo jos priėmimo metu rizikos taisyklių bei integracijos su ITIS_EU sukūrimas.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 455 000 eurų

Projekto kodas: VMI_IS_033

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. lapkričio 17 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. gegužės 23 d.

Projektas „Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio (i.KON) plėtros paslaugos“ finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Sandra Gudelienė:

Tel. 0 5 2194 294

El. p. [email protected]

 

Projekto vykdytojas: